Eğitim ve Gelişim Departmanı Eğitimler

GRUP BİLİNCİ EĞİTİMLERİ

Birim içi ve birimler arası çalışmalarda, grup farkındalığı yaratarak, güven ve hedef odaklı çalışma pratikleri içerisinde kurumun gücünü, çalışanlarına verdiği önemi vurgulamak ve kurumsal aidiyet duygusunun gelişimine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Eğitimler

 •  Grup Bilinci – Model Olmak
 •  Kurumsal Motivasyon

ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMLERİ

Yaşamın her alanında, başarı ve mutluluğun anahtarı etkili iletişimdir. Kendini doğru ifade edebilmek, karşındakini doğru anlamak temelinde, çalışanlara etkili iletişim becerileri kazandırarak verimliliği, iş ve yaşam kalitesini artırmak hedeflenmiştir.

Eğitimler

 •  Beden Dili
 •  Çağrı Merkezi – İletişim
 •  Duygusal Zeka
 •  Eğitim Değerlendirme
 •  Etkili İletişim
 •  İkna Teknikleri
 •  İletişim Teknikleri
 •  İletişim, Motivasyon ve Beden Dili
 •  Uygun Davranış ve Etkili İletişim
 •  Müşteri İlişkileri İletişimi
 •  Kat Hizmetlerine Giriş
 •  Kişisel Gelişim
 •  Performans Görüşmelerinde İletişim Dili

TAKIM – MOTİVASYON EĞİTİMLERİ

Çalışma hayatında, grup dinamikleri ve uyum, bireysel başarıdan çok daha önemli olarak görülmektedir. Bu eğitimlerde, takım ruhunu geliştiren grup içinde bireylerarası etkileşim, yönetim şekilleri, roller ve görev dağılımının önemi konuları işlenmektedir.

Eğitimler

 •  Grup Bilinci – Takım Olmak
 •  Motivasyon ve Takım Çalışması
 •  Planlama ve Takım Çalışması

ETKİN YAŞAM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

Etkin ve başarılı sonuçlar alabilmek için hayatımızın tüm safhalarında karşılaşabileceğimiz stres ve baskı faktörlerini tanımak ve kontrol etmek önemlidir. Bu eğitimler, stresi kontrol edebilmek ve onunla yaşamamızı, çalışma verimimizi azaltmadan, etkin çalışmamızı sağlayacak tekniklerin öğrenilmesini amaçlar.

Eğitimler

 •  Stres Yönetimi ve İç Motivasyon
 •  Stres Yönetimi ve Motivasyon
 •  Zor İnsanlarla Mücadele

KURUMSAL KÜLTÜR EĞİTİMLERİ

Eğitimin amacı, çalışanların işlerinde buldukları tatmini, verimi ve bütün olarak organizasyonun performansını yükseltmektir. Bu yönüyle ele alındığında, işe yeni alınan kişilere uygulanmakta olan Kurumsal Kültür Eğitimleri çalışanın verimliliğinin artırılması açısından anahtar rol üstlenmektedir. Kurumsal Kültür Eğitimleri, çalışanın iş ortamına uyum sağlamasında, şirket kültürüne adapte olabilmesinde kullanılan en etkili verimlilik artırıcı yöntemlerden biri olarak görülmektedir.

Eğitimler

 •  Oryantasyon
 •  Kurumsal Kültür ve İletişim

YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ

Eğitim kurumumuzda yönetimsel ve idari görevlerini sürdürmekte olan çalışanlarımızın, mevcut bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri ve kendilerine yönetimsel olarak yeni gelişim alanları kazandırabilecekleri bir akışı hedeflemektedir.

Eğitimler

 •  Geri Bildirim Eğitimleri
 •  Pozitif İletişim Eğitimleri
 •  Duygusal Zeka Eğitimleri

MAVİ YAKA EĞİTİMLERİ

Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak çevreleriyle olumlu iletişim kurmalarına ve yaşam kalitelerini yükseltmelerine destek olmak, iş ile ilgili isteklerini ve bağlılıklarını arttırmayı amaçlamaktayız.

Eğitimler

 •  Motivasyon
 •  Genel Nezaket Kuralları
 •  Stres Yönetimi
 •  Kurum İçi İletişim
 •  Takım Çalışması
 •  İş ve Yaşam Dengesi

PSİKOTEKNİK ÇALIŞMALAR

Şoförlerimizin dikkat, hafıza ve muhakeme gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile egzersizler uygulanmaktadır.

Eğitimler

 •  Dikkat Egzersizleri Eğitimi

SERVİS SÜRÜCÜ VE REHBER PERSONEL EĞİTİMLERİ

Servis sürücülerinin, rehber personellerin birbirleriyle, öğrenci, öğretmen ve çalışanlarla olan iletişimini belirli standartlara taşımalarını sağlayacak pratik bilgiler sunarak bağlarını güçlendirmek, nezaketin altın kurallarını aktararak, doğru davranış modelleri geliştirmelerini desteklemek.

Eğitimler

 •  İletişim ve Nezaket Eğitimleri

GERİBİLDİRİM EĞİTİMLERİ

Eğitimin Amacı: İyi bir geribildirim, bireylerin daha iyi bir hale getirebilecekleri ve daha verimli olabilecekleri davranışları içerir. Bu nedenle başarılı bir geribildirim eleştiri değil, destek amacı taşımalıdır. Çalışanlara değişmeleri gerektiğini söylemektense, hangi açıdan değişmelerinin kendileri açısından olumlu olacağını söylemek, onların iş performanslarını geliştirici bir yaklaşımdır. Bu nedenle eğitimin amacı, sürekli gelişimi hedefleyen, motive edici, kişi değil davranış odaklı geribildirimlerle kurum, birim ve birey hedeflerinin yakalanabileceği bir süreci video destekli aktarmayı amaçlamaktadır.

Eğitimler

 •  Geribildirim Nedir?
 •  Geribildirimin Amacı.
 •  Geribildirim Ne Değildir?
 •  Başarılı Geribildirim Süreci Nasıl İşler?
 •  Anlık Geribildirim Formülü?
 •  Geribildirimde Doğru Soru Kalıpları Alıştırması
 •  Videolu Anlatım İle Geribildirim Yorumlama