Kurumsal İletişim Departmanı

Kurumsal İletişim birimimiz; İSTEK Servis Eğitim Tic. A.Ş.’nin tüm hedef kitlelerine yönelik (öğrenci,veli, çalışanlar, iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar) iletişim faaliyetlerini yürütmektedir.

Birimimiz, kurumumuzu tanıtan tüm yayınların dergi, kitap, broşür, el ilanı, afiş vb. gibi tüm basılı materyallerin tasarım ve basımını sağlamakta ayrıca hizmet verdiği kuruluşlardan ve hedef kitleden gelen öneri, istek, dilek, şikayet ve her türlü geri bildirimin değerlendirmesini yaparak İSTEK Servis Eğitim Tic. A.Ş. yöneticileri ile paylaşmaktadır.