Eğitim ve Gelişim Departmanı Eğitimler

KİŞİSEL GELİŞİM

Dile Gelen Tablolar
Eğitmen : Canan ÖZEGEMEN
Bu program; Rönesans döneminin ustalarının düşünüş ve yapıtlarını esas alarak, katılımcılara yaratıcı fikirler vermenin ötesinde liderlik profillerini yakından tanımalarını hedeflemektedir.

Gülümseyen Kadınlar Atölyesi
Eğitmen : Canan ÖZEGEMEN
Bu program; kadınların beden, zihin ve ruh bütünlüğü sağlayarak, stres seviyelerini azaltacak egzersizleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Nefes ve Meditasyon Atölyeleri
Eğitmen : Canan ÖZEGEMEN
Bu program; tüm katılımcılara doğru nefes tekniklerini aktararak, dengeli bir yaşamın kapılarını aralarken, meditasyon uygulamaları ile zihin dinginliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Stres Yönetimi
Eğitmen : Canan ÖZEGEMEN
Bu program; katılımcılara streslerini kontrol ederek fırsata çevirmeyi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Takım Ruhu Hobi Atölyeleri
Eğitmen : Canan ÖZEGEMEN
Bu program; sanatı ve yaratımı araç olarak kullanarak ekip ruhu yaratmayı ve birlikte ahenkle hareket edebilmeyi amaçlamaktadır.

Sunum Teknikleri
Eğitmen : Emirhan ÖZTÜRK
Bu program; başarılı ve etkin bir sunum yapabilme adına sunum öncesi hazırlık, sunum hazırlama teknikleri, sunum anında yapılması gerekenler, sunum sonrası, sunumda bulunan katılımcı türleri hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefler.

Stres Yönetimi
Eğitmen : Emirhan ÖZTÜRK
Bu program; stresin kaynaklarını tanıma, yarattığı tepkileri tanıma ve stres yönetim stratejilerinin geliştirilmesi kapsamında dayanıklılık seviyelerini artırma bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Duygusal Zeka
Eğitmen : Emirhan ÖZTÜRK
Bu program, temel duyguların farkına varılarak kendini tanıma, duygularını yönetebilme ve duygusal zeka becerilerinin geliştirilmesi yönünde farkındalık kazandırılması hedeflemektedir.

Zaman Yönetimi
Eğitmen : Emirhan ÖZTÜRK
Bu program; kişilerin, kaynaklarını etkin kullanan, doğru toplantı planlayan ve sonuca ulaştıran, zamanını iyi yöneten, iş planlarını acil ve önem sıralamasına göre iyi analiz eden, gününü ve işlerini planlayan, orta ve uzun vadede ajanda kullanabilecek becerilere sahip olabilmelerini hedeflemektedir.

İLETİŞİM EĞİTİMLERİ

Pozitif İletişim:
Eğitmen : Canan ÖZEGEMEN
Bu program; katılımcılara hizmet sağladığımız her noktada, gülümseyen-pozitif iletişim tekniklerini aktarmayı amaçlamaktadır

Temsiliniz ve Siz
Eğitmen : Canan ÖZEGEMEN
Bu program; katılımcılara sunum tekniklerini aktarmakla beraber etkili sahne kullanımını da kazandırmayı hedeflemektedir.

Yaratıcı Drama ile Etkili İletişim
Eğitmen : Emirhan ÖZTÜRK
Bu program; özgüveni yüksek, sözlü ve sözsüz iletişim becerisi yüksek, etkin dinleyerek iletişim sürecini kolaylaştıran ve süreç içerisinde iletişim engellerini fark edebilen ve onları ortadan kaldırmak için çaba sarf eden bireyler olmaları hedeflemektedir.

Telefonda Etkili İletişim
Eğitmen : Emirhan ÖZTÜRK
Bu program; telefonda iletişim aracını daha etkili kullanmasını, telefonda kurulan bağ ile müşteri memnuniyeti odağında bir ilişki oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlayacak becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

TAKIM – MOTİVASYON EĞİTİMLERİ

Takım Çalışması
Eğitmen : Emirhan ÖZTÜRK
Bu program; takım içi iletişimi güçlü, kazan kazan ilkesini benimsemiş, sinerji yaratan ekipler oluşturabilmek hedeflemektedir.

YÖNETİCİ EĞİTİMLERİ

Koçluk Yaklaşımıyla Liderlik
Eğitmen : Emirhan ÖZTÜRK
Bu program; iletişim süresince doğru sorular sorabilmeyi, etkin dinlemeyi, geri bildirim alabilmek ve verebilmeyi, ekibinin hedeflerinin farkına vararak kişisel motivasyonunu arttırabilmeyi hedeflemektedir.

Temel Koçluk Becerileri
Eğitmen : Emirhan ÖZTÜRK
Bu program; koçluğun diğer kavramlardan ayrımının yapılması, doğru soru sorma teknikleri, etkin dinleme, etkili geri bildirim verebilme, farklı koçluk araçlarının uygulanabilirliği ve seçim matrisi ile aksiyon alabilmek hedeflemektedir.

SATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMLERİ

İleri Satış Teknikleri
Eğitmen : Emirhan ÖZTÜRK
Bu program; müşterilerin karşılamadan uğurlanmasına kadar geçen sürede en memnun şekilde ayrılmalarını sağlayıp, müşterilerin ihtiyaçlarının doğru belirlenip en doğru şekilde karşılanmasını sağlayıp tercih edilen bir firma haline gelmesini hedeflemektedir.