Eğitimler

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin başarılı olmalarında rol oynayan önemli etkenlerden birisi hizmet kalitesidir. Hizmet veren tüm birimlerde veya işletmelerde hizmet standartlarının yüksek olması ve sürekli gelişme sağlanması işletme ve birimlerin geleceğini yakından ilgilendirir.

İdari Bakım Hizmetleri birimi olarak personelimizin ve danışmanlık verdiğimiz yüklenici firmaların personelinin kaliteli hizmet sunmasını sağlamak, moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla mesleki, teorik, uygulamalı ve kişisel gelişime yönelik birçok eğitim programı organize etmekteyiz. Bu eğitimler sayesinde hem yönetsel kadroları, hem de temizlik kadrolarını bilgilendirmekte ve görevlerini uzmanlıkla yerine getirmelerini sağlamaktayız.

Birimimiz içerisinde;

  • • İşe alıştırma (Oryantasyon)
  • • Temizlik operasyon eğitimleri
  • • Kişisel gelişim eğitimleri hazırlanarak 10-20 şer kişilik gruplara haftalık eğitimler halinde verilmektedir.

Oryantasyon eğitimlerinde amaç, işe adaptasyon sürecinin kısaltılması, hata yapma oranının en aza indirgenmesi, kuruma bağlılık ve sorumluluk bilincinin oluşturulmasıdır. Temizlik operasyon eğitimleri ile çalışanların yapılan iş hakkında bilgi düzeylerini arttırmak, daha verimli ve sistemli çalışmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra verilen eğitimler personel arasında takım çalışmasının gelişmesinde ve aidiyet duygusunun artmasında önemli rol oynamaktadır. Kişisel gelişim eğitimleri ile personelimiz iletişim, motivasyon ve zaman yönetimi gibi çeşitli konularda bilgilendirilmekte ve geliştirilmektedirler.

Eğitimlerin hedeflerine ulaşması, kalıcı davranış değişikliklerinin sağlanması ve istikrarlı, uyumlu, kuruma inanan, işini severek yapan personeller kazanılması için eğitimlerin devamlılığının sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle eğitimler her yıl geliştirilerek verilmekte ve çalışanların etkinlikleri ölçümlenmektedir.