Etkinlikler

İdari Bakım Hizmetleri birimi olarak, çalışan memnuniyetinin yüksek düzeyde tutulmasının performansına artı katkı sağlayacağı felsefesini benimsedik. Bu sebepten dolayı motivasyon arttırıcı sistemler adına, tabi tutuldukları eğitim sonrası uygulanan sınavda üstün başarı gösterenler başarı sertifikası ile ödüllendirilmektedirler.

Bu tarz etkinlikler düzenlenmesinin amacı, bir taraftan çalışanların birbirleri ile takım ruhu çerçevesinde gelişmelerine imkan tanımak, diğer taraftan da aidiyet duygusunu kuvvetlendirmelerini sağlamaktır.