İdari Amirler

Bina İdari Amirleri sorumlu oldukları binaların temizlik ve düzenini sağlayıp, binalarındaki yapılacak her türlü bakım onarım işlerinin takip edilmesi ve bina
ihtiyaçlarının tespitini yapıp gerekli alımları yaptırmak…

Binalarda yapılacak her türlü organizasyonların düzenlenmesi işini de yine bina idari amirleri yapmaktadır. Ayrıca İdari Amirler sorumlu oldukları temizlik personellerinin her yönden kurumun standartlarıyla uyum halinde olmasını, profesyonel bir görünüm sergilenmesini ve belirlenen standartlara uygun bir şekilde işlerini yapmalarını sağlamakla da sorumlulardır.

Kampüs İdari Amirleri ;

BİNA İDARİ AMİR DAHİLİ
Ticari Bilimler Fakültesi İdari Amiri A. Timur GÖKSULU 3200
Rektörlük Binası İdari Amiri K. Aydoğan TOKOĞLU 3201
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari Amiri Mehmet KESKİN 3202
Hukuk Fakültesi İdari Amiri Özer KARATAŞ 3203
Sosyal Tesisler Binası İdari Amiri Gökhan GÖKÇE 3204
Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültesi İdari Amiri Alpay YAŞAR 3205
Hazırlık EK Bina İdari Amiri K. Aydoğan TOKOĞLU 3201