İdari Bakım Hizmetleri Departmanı İletişim

Ercan Eren Can

Yönetim Kurulu Üyesi

Tel: 0216 578 01 11 ( 1015 )

eren.can@istek.org.tr

Türkan Tanrıkulu

İdari Bakım Hizmetleri Uzmanı

Tel : 0216 578 01 11 ( 3085 )

turkan.tanrikulu@istek.org.tr

Tülün Kılıç

Kalite ve Eğitim Uzmanı

Tel : 0216 578 01 11 ( 3064 )

tulun.kilic@istek.org.tr

Nilgün Sadak

İdari Bakım Hizmetleri Departman Şefi

Tel: 0216 578 01 11 ( 1017 )

enilgun.sadak@istek.org.tr

Erdem Saka

Eğitim Uzmanı

Tel : 0216 578 01 11 ( 1397 )

erdem.saka@istek.org.tr