Eğitim ve Gelişim Departmanı

Eğitim ve Gelişim Departmanı İSTEK Servis Eğitim Ticaret A.Ş. bünyesinde; İSTEK ailesi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla 2012 Aralık ayında kuruldu. Hizmet içi eğitimler kurumsal misyon ve vizyonun çalışanlar tarafından da paylaşılmasında, verim ve etkinliğin artmasında, birim içi ve birimler arası performans yükseltmede, çözüm ve sonuç odaklı çalışan yetiştirmede büyük önem taşımaktadır.

Eğitim birimleri, ihtiyacın belirlenmesi aşamasından başlayarak, arzulanan hedefin perçinlenmesine kadar yürütülen sürecin daha sürdürülebilir ve etkin olmasına katkı sağlar. Buna bağlı olarak Eğitim ve Gelişim Departmanımızın temel amaçları da; çalışanların kurum kültür ve değerlerini öğrenmelerini sağlamak, birim içi ve birimler arası sorunları saptayarak çözüm önerileri sunmak, uygun aralıklarla eğitimler düzenlemek, sonuçları değerlendirerek gelişimi takip etmektir.

Tüm bu amaçlar ile kurulan Eğitim ve Gelişim Departmanımızın hedef kitlesi; İSTEK Ailesinin tüm kurumlarında çalışan, akademik ve idari personel, Yeditepe Üniversitesi ve Hastanelerinde çalışan tüm personel, ayrıca İSTEK Okulları öğretmen, öğrencileri ve velileridir.