İSTEK Okulları

7/09/2009 tarihli ve 27352 sayılı karar ile yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne göre, “Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 20 yaşından küçük olmalıdır” maddesi bulunmasına rağmen hizmette kalite standardına verdiğimiz önem sebebiyle 7 yıldan fazla kullanılmış araçlar, servis aracı olarak kurumumuzda çalıştırılmamaktadır.

Servis araçlarımızda görev yapmakta olan sürücülerimiz psikoteknik değerlendirmelerden başarıyla geçmiş ve tüm sürücülerimiz ile hosteslerimizin güvenlik soruşturmaları Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Aynı zamanda kurumumuz tarafından sürücü ve hosteslerimiz 1 ay süre ile verilen hizmet içi ve kişisel gelişim programlarına tabi tutularak görev bilinçleri geliştirilmektedir.

Araçların bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Hastalıklara karşı da belirli aralıklarla tüm araçlarımıza, uzmanlar tarafından gerekli hijyen işlemi uygulanmaktadır. Anaokulu öğrencisi taşıyan tüm servislerimizde 4 noktalı güvenlik kemeri bulunmaktadır. Anaokulu servislerimizde görev yapan hosteslerimiz bu konuda eğitimli ve deneyimli kişiler arasından seçilmektedir.